Annons

Hans-Roland Johnsson:Frigjord kärlek som varnande exempel

När lesbiskhet blev föremål för en moraldebatt i 1800-talets Frankrike hämtades exemplen ofta från skönlitterära verk, skrivna av manliga författare. En ny bok granskar hur homosexuella kvinnor framställdes i litteraturen och hur det påverkade synen på dem i verkligheten.

Under strecket
Publicerad

Illustration av George Barbier till Pierre Louÿs ”Bilitis sånger”.

Bild 1 av 1

Illustration av George Barbier till Pierre Louÿs ”Bilitis sånger”.

Bild 1 av 1
Illustration av George Barbier till Pierre Louÿs ”Bilitis sånger”.
Illustration av George Barbier till Pierre Louÿs ”Bilitis sånger”.

Den sociala och ekonomiska utvecklingen i Frankrike årtiondena efter det andra kejsardömets fall 1870 och nederlaget mot Tyskland bidrog till förändrade attityder kring äktenskapet och kvinnans plats i sam­hället. Romaner skrivna i syfte att för den bredare publiken problematisera förhållandet mellan könen påverkades av det nya klimatet, och författare som ville framstå som samhällsrelevanta och utmanande blev därför tvungna att krydda sina berättelser med mer tabubelagda teman som, exempelvis, det erotiska förhållandet mellan kvinnor.

Annons
Annons
Annons