Annons

Fridlys sorgen efter ett barn

Värdighetsgaranti. Föräldrar som förlorar ett barn ska inte behöva strida med myndigheter för en rätt som borde vara självklar i ett samhälle med anspråk på att vara både modernt och humant. Inför därför en garanti för försörjningen under en människas sorgeperiod, skriver läraren och författaren Stefan L. Holm.

Publicerad

I Sverige finns, eller har åtminstone funnits, en utbredd föreställning om att det finns ett samhälleligt skyddsnät när man drabbas av katastrofer. När katastrofer sedan ­inträffar upptäcker alltför många att detta skyddsnät är nyckfullt och godtyckligt.

Den 13 januari avled en trettonårig flicka i Gagnefs kommun i Dalarna i leukemi. Hennes föräldrar sjukskrev sig givetvis men mamman nekades sedan sjukpenning efter en vecka. Detta menar För­säkringskassan är en sannskyldig tolkning av lagens bokstav.

Annons
Annons
Annons