X
Annons
X
Recension

Pudel Frida Hyvönen

Frida Hyvönen gives you: Music from the dance performance Pudel är den fullständiga titeln på detta tjugotre minuter långa minialbum. Mer än att vara en uppföljare till den närmast religiöst hajpade debuten Until death comes är det ett slags mellanspel (det första i en planerad serie). Vänner av Frida Hyvönens egensinnigt anspända pianoballader ska dock inte låta sig avskräckas av den för "liten orkester, piano och röst" omarrangerade dansföreställningsmusiken. Sångerna står sig väl på egen hand och ansluter sig såväl textmässigt som musikaliskt till debuten. Själv har jag fortfarande lite svårt för det stolpiga anslaget men tycker om melodierna och den ståtliga rösten. Dan Backman

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X