Friåkning leder oftast till vurpor

Vice riksbankschef Lars Nyberg ställde till med viss oreda efter ett tal på måndagen. Marknaden tolkade talet som en signal om att styrräntan ska upp. Därför steg svenska korträntor markant efteråt.

Under strecket
Publicerad
Annons

ANALYS | Styrräntan

Eftersom de sex medlemnmarna i direktionen inte ska skicka signaler i sina tal, annat än i undantagsfall, var marknadsbedömare överraskade.

Även om Nybergs tal kan tolkas som att räntan ska upp, åtminstone till 4,25 procent (idag liggger den på 4 procent) är det främst ett annat intryck som dröjer sig kvar.

Annons
Annons
Annons