Annons

Fri handel ställer krav på socialt ansvar

Under strecket
Publicerad

Den svenska regeringen agerar kontinuerligt inom EU för att de fattiga ländernas intressen ska tas tillvara i förhandlingarna om de ekonomiska parnerskapsavtalen (EPA) mellan EU och de fattiga länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna).
I EPA, liksom i WTO, driver Sverige aktivt frågor om ökat marknadstillträde till EU-marknaden, utvecklingsbefrämjande regler och kapacitetsuppbyggnad på handelsområdet.
Det gör vi därför att vi tror starkt på att en öppen och fri handel åstadkommer långsiktig tillväxt och välfärd för alla människor i alla länder.

Men fri handel ställer också krav på åtgärder som gör att vi klarar av frihandelns utmaningar.
Vi måste försäkra oss om att de strukturella förändringar som behövs också är socialt acceptabla.
I stället för att anamma den pågående protektionistiska trenden måste vi föra en politik som hjälper våra medborgare att anpassa sig till en ny situation utan rädsla för framtiden.
I Sverige har vi erfarenhet av en sådan politik. Vi insåg tidigt
vårt internationella beroende av handel, investeringar och kunskap.

Annons
Annons
Annons