Annons
Krönika

Tove Lifvendahl:Frestande fusk när frågorna är svåra

På bilden ses ett körprov med ögonbindel. Året är 1932. Hur klarar vi testet i dag, och vad väljer vi att se?
På bilden ses ett körprov med ögonbindel. Året är 1932. Hur klarar vi testet i dag, och vad väljer vi att se? Foto: Pressens Bild.
Under strecket
Publicerad

Begreppet samvetsfrihet aktualiserades i den publika debatten när barnmorskan Ellinor Grimmark hävdade sin rätt att som barnmorska slippa göra aborter. Hon hänvisar till Europakonventionen som Sverige har att följa (konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag, men underordnad de svenska grundlagarna, och beslut av prövningar i Europadomstolen är bindande för det aktuella medlemslandet). Den säger i sin artikel 9 att: ”var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Så länge det inte strider mot allmän lag, har var och en alltså rätt att framföra på samvetet grundade invändningar.

Samvetsfriheten omfattar både handlingar som görs, och sådana som inte görs. Grimmark vill befrias från tvånget att utföra en handling, men i förra veckans intervju med syster Karin i Alsike Kloster gavs exempel på när samvetsfriheten snarare manar till handling (SvD 10/6).

Annons
Annons
Annons