X
Annons
X

Freda vård och skola i kristid

SOCIALA INVESTERINGAR Resultatet av kommuners och landstings nedskärningar blir ofta framtida kostnadsökningar. Det är dags att börja betrakta satsningar inom vård och skola som långsiktiga investeringar – de måste göras även i dåliga tider. Reservera delar av statens stöd för sociala investeringar, föreslår Lars Stjernkvist (S), Johnny Magnusson (M) och nationalekonomen Ingvar Nilsson.

När statens bidrag till kommuner och landsting diskuteras politiskt handlar det i regel om omfattningen. I den diskussionen har vi som undertecknat denna artikel olika åsikter. Ibland diskuteras även graden av statlig styrning, balansen mellan riktade och generella stöd. Däremot handlar debatten nästan aldrig om stödets utformning. Det borde den göra. Staten borde i betydligt större utsträckning än vad som görs idag stimulera förebyggande insatser.

I ord är nästan alla överens om att vi relativt sett använder för lite resurser till att i förväg förhindra höga kostnader för till exempel sjukvård. Men i prak- tiken görs väldigt lite. Vi föreslår en social investeringspolitik, som innebär att vi betraktar vissa satsningar inom vård, skola och omsorg på samma sätt som andra investeringar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X