Annons

Fred önskas i fruktlöst könskrig

Pär Ströms artikel på SvD Brännpunkt den 2 januari 2008 lyfter äntligen mäns perspektiv på jämställdhetsutvecklingen.

Under strecket
Publicerad

Feminismen har länge bedrivit en psykologisk krigföring. En part är förfördelad, misshandlad, fråntagen sina demokratiska rättigheter, i det tysta misstolkad och osedd.

Genom att lyfta fram alla oförrätter utses en förövare – mannen. Feminismen pekar på ojämlikheten i maktbalansen mellan könen, vilken förvisso är ett sätt att beskriva den olikhet som finns mellan mäns och kvinnors levnadsvillkor.

Annons
Annons
Annons