Recension

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraserFrasbok tar självmord med överdos

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenskan är ett litet språk i en stor union, som snart blir ännu större. Men ett nationalspråk är det likafullt, och sådana behöver normering och beskrivning. Mer noggrant beskriven än nu har svenskan heller aldrig varit. Ska man samla på allt gäller det att ha kraftiga bokhyllor!
Under de senaste åren har flera mångåriga projekt avslutats: 1995 kom ”Nationalencyklopedins ordbok”, 1999 ”Svenska Akademiens grammatik”, 2000 den nya bibelöversättningen. Dessutom utges ”Svensk ordbok” från Norstedts och ”Bonniers svenska ordbok” hela tiden i nya upplagor, och till detta kommer förstås ”Svenska Akademiens ordlista”, som förnyas ungefär vart tionde år, samt det ständigt pågående arbetet med ”Svenska Akademiens ordbok”.

Under året har behovet av hyllutrymme ökat ytterligare. Tyngst väger den nya Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser med sina 1 433 sidor, 19 600
uppslagsord, 85 000 konstruktioner och 70 000 exempel. Det är resultatet av ett sisyfosarbete från (av? hos?) en redaktion vid (på? under?) Svenska språknämndens sekretariat där arbetet pågått i ungefär tio år.
Det är just sådana frågor - vilken preposition ska jag använda? - som en konstruktionsordbok av det här slaget ska kunna svara på. För den som skriver är den ett oumbärligt hjälpmedel. Föregångaren till ”Svenskt språkbruk”, som den redan på pärmen säger sig ersätta, är ”Svensk handordbok” från 1966. Uppläggningen är också likartad, fast den nya ordboken ger ett väldigt mycket mer överblickbart och lättläst intryck.
Men grunden som detta jättebygge står på är en helt annan. ”Svensk handordbok” utarbetades med utgångspunkt i andra ordböcker och med exempel som redaktionen skapade för att göra dem representativa för tidens (rekommenderade) språk. ”Svenskt språkbruk” bygger på enorma samlingar av autentiska textprover, ofta ur tidningsmaterial, som finns i stora databaser. Det gör den till en ytterst
värdefull dokumentation över sin tids svenska.
Är den också lika användbar som uppslagsbok?
I alla fall är den lätt att hitta i. Olika typer av konstruktioner, fraser och idiom är uppställda på ett klart och konsekvent vis. En konstruktionsordbok av det här slaget ska både kunna fungera som ledning för skribenten (heter det ur eller från en synpunkt?) och som hjälp för läsaren (vad betyder hals över huvud?). Att fylla den senare uppgiften är inte lika komplicerat som att ta ställning till vilken grad av normering ordboken ska åta sig. Den uppgiften blir desto mer grannlaga när exempelsamlingen består av autentiskt material.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons