Annons

Anders Burman:Franska idéer i amerikansk tappning

På senare tid har postmodernismen fått en allt tydligare profil som vänsterprojekt. Boken ”French Theory” är en utmärkt översikt över hur den kontinentala filosofins teorier tagits emot i USA – inklusive miss­förstånd och kreativa felläsningar.

Under strecket
Publicerad

På de här kultursidorna gjorde Svante Nordin 14/2 2008 en passant ett häftigt utfall mot ”den postmoderna vänsterns krig mot förnuft, upplysning, vetenskap och civilisation”. Ett halvår tidigare hade den kulturkonservativa månadstidningen Axess ett temanummer om postmodernismen som där utmålas som ett upplysningsfientligt, irrationellt vänsterprojekt. Liknande generaliseringar stöter man numera alltsomoftast på också i internationell litteratur, som när amerikanen Roger Kimball i boken ”The Rape of the Masters” försvarar Konsten mot angrepp av vänsterpräglade feminister, postkolonialister och postmodernister. Men det finns också marxistiska intellektuella – exempelvis Slavoj Zizek – som talar om dagens postmoderna vänster. Även om ”pomovänstern” kanske inte blivit ett ve­dertaget uttryck står det klart att en sådan vänster åtminstone existerar i många människors medvetande, ja, att postmodernismen som sådan numera brukar uppfattas som ett vänsterprojekt.

Att på detta sätt koppla samman postmodernismen och vänstern framstår på intet sätt som självklart i ett historiskt perspektiv. Tiden närmast efter publiceringen av Jean-François Lyotards ”La condition postmoderne” – ”Det postmoderna tillståndet” – 1979, den bok som innebar det stora genombrottet för diskussionerna om postmodernismen, hade de allra flesta vänsterintellektuella tvärtom en mer eller mindre avvisande inställning gentemot dessa nya teorier. Jürgen Habermas var ­typisk när han i ”Det moderna – ett ofullbordat projekt” (1980) gjorde gällande att postmodernismen i grund och botten är konservativ då dess företrädare kritiserar förnuftet och med ”hjälp av en modernistisk attityd, lägger /…/ grunden till en oförsonlig antimodernism”.

Annons
Annons
Annons