Ruth Lötmarker:Fransk demokrati under attack

Den franska 1900-talspolitiken präglas av motsättningar mellan höger och vänster, mellan fascism och kommunism. Dessa måste ses i ljuset av demokratins utveckling och motståndet mot denna, hävdar idéhistorikern Michel Winock i en ny bok.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Fransk inrikespolitik, hävdar många, är präglad av konflikter, inom partierna och partierna emellan. Idéhistorikern Michel Winock anspelar på detta tema i sin innehållsrika bok Le XXe siècle idéologique et politique (Librairie Académique Perrin, 535 s). Bokens 25 kapitel är en sammanställning av föredrag och artiklar som han under den senaste tioårsperioden ägnat åt de idémässiga och politiska motsättningar som präglat 1900-talet, sett ur fransk synvinkel. Genom att generöst skissera bakgrunden till de konflikter han berör, ger Winock en bredare bild av skeendena i Frankrike än vad bokens titel anger. I centrum för hans framställning står utvecklingen av det republikanska demokratiska statsskicket och hur detta under seklets gång attackerades av de höger- respektive vänsterkrafter som växte fram i form av fascism och kommunism.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons