Annons

Pelle Snickars:Från räknare till kulturell allt-i-allo

I en ny bok skildrar Peter Lunenfeld datorns väg från elektrisk beräkningsmaskin till dagens ­personliga kulturverktyg. Det är en vindlande berättelse om datorns tekniska, ekonomiska och kulturella historier.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det är nu tio år sedan Johan Svedjedal, i ”Den sista boken”, lite vemodigt frågade sig om datorerna inte var på god väg att upphäva skillnaderna i kulturens olika uttryck. Med sina multimediala egenskaper tycktes de ständigt närvarande datamaskinerna honom redan då vara i färd med att glupskt ”svälja boken (och alla andra medier)”. Kanske förebådade datorn trots allt den sista boken? Var kulturell mångfald på väg att bli numerisk enfald? Och föreföll inte de kreativa näringarna konvergera i ett enda, simpelt kulturellt gränssnitt? ”Då skulle datorerna bli mediernas medium”, skrev Svedjedal profetiskt 2001: ”Den Sista Boken, Den Sista Radion och Den Sista Tv:n i en enda apparat.”

I dag är det uppenbart att Svedjedals implicita prognos om mediehistoriens död var lika framsynt som träffande. I sina tusentals olika skepnader är datorn i dag vårt allra viktigaste redskap. Den har som bekant ersatt det mesta. Information är otänkbar utan datorer, våra medier är helt beroende av dem, kulturen likaså. Teknikhistorikern skulle visserligen hävda att utifrån ett bredare samhällsperspektiv är det knappast något nytt. Mekaniskt-numeriska maskiner har funnits länge, och redan kring 1960 var datorer trots allt centrala beräkningsapparater för västvärldens välfärdssamhällen. Men då använde vi dem inte till (nästan) allt. Utifrån dagens perspektiv framstår datorer och de nätverk de tillsammans utgör som de mest komplicerade maskiner som människan någonsin konstruerat. Datalogisk kvantitet har gradvis växlats in i en häpnadsväckande kvalitet. Ändå baseras datorn på tämligen enkel, binär elektronik – kanske mest kongenialt illustrerat i Claude Shannons halvsekelgamla ”ultimata maskin”, ett slags leksaksdataapparat med ett enda syfte. Slå på den – och den slår av sig själv.

Annons
Annons
Annons