Annons

Stefan Fölster:Från NPM till No Public Management

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Självfallet ska verksamheter inte belamras med okynnesräknande och detaljstyrning. Men välriktad mätning och incitament fungerar över förväntan.

Under strecket
Publicerad

Ett av regeringens paradnummer under förra mandatperioden var att det skulle mätas mindre till förmån för ”tillitsbaserad” välfärd. I många små steg har det hatade NPM, New Public Management, försvagats och ersatts med, ja, NPM – No Public Management. Följderna börjar klarna nu.

Inom sjukvården byttes till exempel en rad resultat- baserade ersättningar liksom kömiljarden ut mot anslag. Möjlighet att jämföra kvaliteten försvagades i flera avseenden. Av en händelse har sjukvårdsköerna ökat igen sedan dess.

Annons
Annons
Annons