Annons
Krönika

Thomas Gür:Från lånesamhälle till ägarsamhälle

Under strecket
Publicerad

Många bra beslut fattades på den moderata partistämman. Till dem hör det tydliga avståndstagandet från påtvingad kvotering till bolagsstyrelser och bifallet till riksdagsmannen Christian Holms motioner om återhållsam inställning till införande av naturreservat, om lättnader i strandskyddet samt om att kunna ombilda befintliga bostäder till ägarlägenheter.

Ett beslut som radikalt kan stärka medborgarnas makt över sina liv var bifallet till riksdagsledamöterna Johnny Munkhammar och Henrik von Sydows motion om reformer för att gynna låg- och medelinkomsttagares möjligheter till ökat sparande. Partistyrelsen fick i uppdrag att återkomma med ett konkret reformförslag.

Annons
Annons
Annons