Frän kritik mot scenutredning

Remisstiden har gått ut för den omdebatterade utredningen Klenoder i tiden och de närmast berörda institutionerna är oeniga på flera av de avgörande punkterna. Mest kritiskt är Dansmuseet som inte ville ha någon utredning från första början. Efter jul avgörs om det ska bli någon proposition eller inte.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 3 augusti i år lämnade Keith Wijkander över sin utredning Klenoder i tiden till dåvarande kulturminstern Leif Pagrotsky. Nu har remisstiden gått ut och i går hade ett fyrtiotal svar kommit in.
Att remissvaren skulle vara kritiska på vissa punkter kunde anas redan i oktober, då flera debattartiklar i ämnet publicerades i Svenska Dagbladet. Nu är det ännu tydligare att de berörda institutionerna drar åt olika håll.
Dansmuseet vill absolut inte se en sammanslagning med Sveriges Teatermuseum och Statens musiksamlingar.
Stiftelsen som har hand om både Sveriges teatermuseum och Slottsteatern är positiv till sammanslagningen, men negativ till att Kungliga Operan ska ta över producentansvaret på Slottsteatern.
Kungliga Operan tar gärna över producentansvaret, men är kritiska till sammanslagningen.

Dansmuseet står för det fränaste kritiken och intendent Constance af Trolle understryker att de aldrig har bett om utredningen.

Annons
Annons
Annons