Illustration: Liv Widell
Illustration: Liv Widell

Från kokaodlingar till svenska våldsdåd

Den svenska narkotikamarknaden växer. Och från sydamerikanska kokaodlingar via europeiska hamnar och korrumperade tjänstemän går en rak linje till våldsdåden i Sverige.

SvD har granskat förändringarna i den kriminella affärsmiljön globalt som driver ökningen av skjutningar.

Publicerad

Unga utan framtidshopp, missbrukare, företagare, hamnarbetare. På ytan har de inget gemensamt, men den övergripande drivkraften för att delta i organiserad brottslighet är densamma. 

Pengar kan köpa status i bostadsområdet eller makt att påverka stater. Skuldfrihet eller ett bekvämt liv. Droger till helgen eller en väg ur en hotfull situation.