Annons
X
Annons
X

Från enande symbol till splittrare

Carl XVI Gustaf är den enda makthavare som kan vända det ena skandalbladet efter det andra utan krav på avgång. Därmed försätter han det svenska statsskicket i ständig kris, skriver Peter Althin, Tommy Wiking och Mona Abou-Jeib Broshammar, Republikanska föreningen.

[object Object]
Trots att monarkin fråntogs allt politiskt inflytande vid Torekovskompromissen 1971 har ­kungahuset aldrig haft så stark informell makt som nu, skriver Peter Althin, Tommy Wiking och Mona Abou-Jeib Broshammar. Foto: YNGVE RÅDSTEDT/SCANPIX

Att vara statschef kan jämföras med rollen som statsminister. Båda är landets främsta makthavare med rollen att representera och stärka Sverige. Det finns dock en avgörande skillnad. Statschefen får sin makt genom arv och kan inte avsättas på grund av dåligt visat omdöme.

Om statsministern hade förknippats med kaffeflickor, strippklubbar, svartklubbsbesök och samröre med undre världen hade det varit skäl nog för avsked. Men när det handlar om kungen hävdar monarkins företrädare att man ska låta konungen vara ifred. Det visar hur monarkin och demokratin är varandras motsatser. Det går inte längre att försvara ett ärftligt statschefsämbete. Monarkin försämrar bilden av Sverige som en stark demokratisk nation och en kung med dåligt omdöme försätter statsskicket i ständig kris.

Därför är det dags för landets politiker att gå från ord till handling. Statsskicket behöver en demokratisk förnyelse med en modern, folkvald statschef som lyder under folket.

Annons
X

Sverige befinner sig i en ny tid med en monarki som har gått från att utgöra en enande symbol för nationen till att bli en splittrande kraft i samhället. Mer än hälften av den svenska befolkningen anser att ett ärftligt statschefsämbete inte hör hemma i en modern demokrati. I takt med att förtroendet för monarkin sjunker och antalet kriser runt kungafamiljen avlöser varandra ställer alltfler svenskar sig frågan varför Sverige ska vara en monarki.

Det främsta argumentet hos monarkins företrädare är att kungahuset är en viktig pr-institution för Sverige. Bertil Ternert, hovets kommunikationschef, talar om kungahuset som en myndighet som skapar oumbärliga pr-värden för Sverige. Kungahuset har blivit ett pr-maskineri som försvarar sin egen ställning genom att skapa siffror om sin egen förträfflighet.

Att monarkins pr-värde skulle uppgå till miljardbelopp är ”hittepåsiffror” som alltför ofta får stå oemotsagda i samhällsdebatten. Studier som visar på motsatsen osynliggörs och når sällan allmänhetens kännedom.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Svenska institutet mäter årligen Sveriges varumärke genom att undersöka hur andra länder uppfattar vårt land. I en av de senaste undersökningarna ställdes frågan om hur Sverige uppfattas som monarki. Resultatet blev att länderna blev förvånade när de fick reda på att Sverige fortfarande har en monarki. Det gick inte ihop med deras bild av Sverige som en sann demokratisk nation. Sverige uppfattas som ett föregångsland när det gäller demokrati, rättvisa och välfärd. Därför passar monarkin inte ihop med bilden av Sverige. Därför fick frågan om Sveriges monarki ett negativt resultat, men det nådde aldrig allmänhetens kännedom. Svenska insitututet uppfattade resultatet som kontroversiellt och lade locket på med motiveringen att studien saknade allmänintresse.

  Monarkins pr-maskineri har ett nätverk av lobbyister som kan lägga locket på kontroversiella nyheter. Kungen har många inflytesrika vänner och ett maktnätverk få har insyn i. Trots att monarkin fråntogs allt politiskt inflytande vid Torekovskompromissen 1971 har kungahuset aldrig haft så stark informell makt under vår moderna tid.

  Monarkins makt vilar på dolda strukturer som står utom folklig insyn. Det gör att kungen är den enda makthavare som kan vända det ena skandalbladet efter det andra utan krav på avgång.

  En statschef som får sin makt genom arv kan inte avsättas, det är vad en kung betyder. En makthavare som kan göra vad som helst och hur som helst utan risk för påföljder. Frågan är vad som är värst, anklagelserna mot kungen eller det absurda med en kung?

  Rykten, misstankar och anklagelser som riktas mot kungen och kungafamiljen behöver klarläggas och utredas. Allmänheten behöver nås av alla fakta som rör monarkin för att kunna ta ställning till vilket styrelseskick som är bäst för Sverige. Republikanska föreningen anser att det är på tiden för Sverige att pensionera både kungen och hela monarkin.

  Det finns inga argument kvar för att behålla ett föråldrat statsskick som monarkin är. Sverige skulle kunna bli det första landet i Europa som i modern tid övergår till republik. Om Sverige tog initiativet skulle flera länder följa oss, där länder som Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Holland och Belgien har bäst potential. Det skulle stärka bilden av Sverige som en stark och handlingskraftig nation som kan leda förnyelsearbetet mot en sann och modern demokrati.

  PETER ALTHIN

  ordf Republikanska föreningen, advokat

  TOMMY WIKING

  kassör Republikanska föreningen och president i IFAF

  MONA ABOU-JEIB BROSHAMMAR

  generalsekr Republikanska föreningen, statsvetare

  Annons
  Annons
  X

  Trots att monarkin fråntogs allt politiskt inflytande vid Torekovskompromissen 1971 har ­kungahuset aldrig haft så stark informell makt som nu, skriver Peter Althin, Tommy Wiking och Mona Abou-Jeib Broshammar.

  Foto: YNGVE RÅDSTEDT/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X