”Från en koloss till en annan”

Rikskonserter läggs ner men i stället får Sveriges musikliv en annan koloss. Det nya Musikverket har mycket som påminner om sin företrädare.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rikskonserter är en kvarleva från det politiska klimat som rådde på 70-talet, då utvecklingen gick mot allt större enheter och planekonomiskt tänkande av många betraktades som eftersträvansvärt. Rikskonserter blev en koloss, full av goda föresatser, musikalisk kompetens och kanske en hel del byråkrati.

Men tiderna har ändrats och ingen försvarar längre stackars Rikskonserter, som under dessa decennier fått en hel del god musik att klinga över Sverige. För dem som arbetar där måste det kännas bittert att läsa att stora delar av deras verksamhet inte alls behövs. Å andra sidan är den nationella plattform som den nya utredningen föreslår inte helt olik dagens Rikskonserter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons