Annons

Nanouschka Myrberg Burström:Från brödbyte och silverpenningar till kontantuppror

Kontanter – snart ett minne blott?
Kontanter – snart ett minne blott? Foto: Isabell Höjman/TT

Att lära medeltidens nordbor att använda mynt tog hundratals år. Nu står vi först i kön till det kontantlösa samhället, vilket lär få oanade konsekvenser för vår relation till pengar – och varandra.

Under strecket
Publicerad

Vid årsskiftet trädde flera nya lagar i kraft. En av dem ska säkerställa medborgarnas rätt och möjligheter att använda kontanter genom att ålägga större banker att tillhandahålla kontanter och maskiner för uttag och insättning. Förvånande, kan tyckas, att staten lägger sig i privata företags kundservice. Men banker är inte vilka företag som helst. Utan möjligheter att betala för oss kommer vi inte långt, vare sig i stora och livsavgörande affärer eller i små vardagliga som att gå på kafé, ge en slant till barnbarnet eller betala månadsräkningarna. Pengar genomsyrar våra liv, och kontanter genomsyrar pengaväsendet.

Under många år har ”pengar” för de flesta inneburit en daglig kontakt med mynt och sedlar. I ett historiskt perspektiv har det skett en gradvis övergång från en ekonomi uppbyggd kring byten av varor via standardiserade värdemätare (som silver, bröd eller tyg) till användning av egna och andras mynt samt så småningom till ett alltmer raffinerat banksystem med växlar, lån, sedlar och checkar. Skandinavien genomgick denna ekonomiska omvandling, kallad monetarisering, under några hundra år med början på 1000-talet. Då hade mynt – metallbitar med standardiserat värde som garanteras av en viss utgivare – redan använts länge i andra delar av Europa och i Kina. De allra äldsta mynten tillskrivs den stenrike kung Krösus i Lydien och präglades i mitten av 600-talet f Kr. Därefter spreds den praktiska uppfinningen snabbt, särskilt i områden med högt utvecklad administration såsom antikens Grekland och romarriket. Först när mynt används brett inom ett område, det vill säga används inom alla sociala skikt och för alla typer av transaktioner, anses området vara monetariserat.

Annons
Annons
Annons