Framtidens gruva är hållbar

Sveriges mineralpolitik är ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för traditionell gruvnäring. Trots det växer intresset för att utvinna metaller från rivna byggnader, omodern teknisk utrustning, soptippar och infrastruktursystem.

Under strecket
Publicerad
Politiskt stöd gör det mer lönsamt att leta metaller i jordskorpan än från byggnader och utgångna produkter, skriver författarna.

Politiskt stöd gör det mer lönsamt att leta metaller i jordskorpan än från byggnader och utgångna produkter, skriver författarna.

Foto: KRISTER LARSSON/TT
Annons

En modern mineralpolitik med ökat fokus på återvinning skapar ett högre förädlingsvärde från våra mineraler, en ökad sysselsättning genom hög arbetsintensitet jämfört med den kapitalintensiva gruvbrytningen. Den skulle även bidra till en minskning av såväl växthusgaserna från den energiintensiva traditionella gruvnäringen som den motsättning mellan jobb och miljö som finns inbyggd i regeringens kritiserade mineralstrategi. En satsning på metallåtervinning på exempelvis Gotland skapar fler jobb uthålligt än dem som skulle räddas av ett gigantiskt stort kalkbrott i Ojnareskogen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons