Annons
X
Annons
X

Framtiden är digital för Kinnevik

Kinneviks vd Mia Brunell Livfors har all anledning att vara nöjd med årets första kvartal. Nu vill hon fortsätta pumpa in pengar i investmentbolagets digitala satsningar, men också ta gratistidningen Metro vidare.

[object Object]
Mia Brunell Livfors. Foto: SCANPIX

Kinneviks vd Mia Brunell Livfors är nöjd med året hittills. Investmentbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 2 962 miljoner kronor, en rejäl ökning jämfört med resultatet på 49 miljoner kronor från motsvarande period året innan.

Hon glädjs även åt den starka utvecklingen av bolagets utskällda substansrabatt, som krympt från nära 40 procent i slutet av förra året till 34,5 procent i slutet av mars.

– Den har gått ned något under året hittills, men den är fortfarande väldigt hög, säger Mia Brunell Livfors.

Annons
X

Kinneviks helägda bolag Korsnäs Industri redovisade ett rörelseresultat på 240 miljoner kronor, jämfört med 264 miljoner föregående år.

Nya investeringar är dock vad som legat i fokus för investmentbolaget Kinnevik under årets första kvartal. Man har inte bara lagt ett bud på tidningskoncernen Metro, utan även investerat nära 2,7 miljarder kronor inom vad man kallar sitt onlinesegment, huvudsakligen det tyska bolaget Rocket Internet och dess portföljbolag.

Kinneviks ägande i Rocket Internet uppgår till 25 procent efter att investmentbolagets teckningsoptioner utnyttjats.

– Det digitala segmentet har ökat från 12 till 15 procent under det här kvartalet, och andelen kommer att fortsätta växa. Investeringsåret har varit lite framtungt, men våra planer står fast att investera ungefär 5 miljarder inom området över hela året.

Merparten av Kinneviks resterande investeringarna kommer att ske inom befintliga bolag, huvudsakligen Rocket Internet och skonätbutiken Zalando.

Finns det en risk med digitala investeringar?

– Visst finns det risker, för vår egen del sker dock lejonparten av våra digitala investeringar inom e-handel, som ju är precis som en vanlig butik fast på nätet. Jag tror man tar en mindre risk om bolagen har en konkret affär, till skillnad mot om det är en enbart social tjänst eller om det är helt annonsbaserat.

Groupon, där ni äger en liten andel, har reviderat ned intäkter och försäljning för det fjärde kvartalet, saknar det en konkret affär?

– Nej, det menar jag inte. Groupon är en affärside som inte ens existerade för några år sedan. Det är en ny affärsmodell och oavsett om man reviderar upp eller ned bolagets intäkter så är det en modell som kommit för att stanna.

Kinneviks totala investeringar under första kvartalet uppgick till nästan 3,5 miljarder kronor, där ingick även investmentbolagets uppköp av gratistidningskoncernen, Metro till ett värde av 772 miljoner kronor.

Idag kontrollerar Kinnevik 95 procent av samtliga aktier i Metro, samt 98 procent av teckningsoptionerna.

– Metro har varit ett litet bolag på börsen. Vi tror att det är enklare att ta snabba beslut om bolaget är i privat ägo. Vi kommer fortsätta arbeta enligt Metros befintliga strategi. Bolaget har haft en stark tillväxt på tillväxtmarknaderna Sydmarika och Ryssland, men gått lite svagare i Europa. Vi kommer att fortsätta satsa på tillväxtmarknader, och även fortsätta satsa på onlinedelen av verksamheten, säger Mia Brunell Livfors.

Kommer ni försöka utnyttja synergier mellan Metro och era befintliga digitala portföljbolag?

– De nya satsningar vi tänker oss är dels geografisk expansion, men också nya affärsidéer kring Metro, och de kan vara digitala. De kan vara knutna till de digitala bolag vi har i vår portfölj, men vi kan inte säga något mer konkret än så.

Annons
Annons
X

Mia Brunell Livfors.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X