Annons

Framställer biogas av sjöpung

E.ON satsar stort på att framställa biogas genom olika former av rötning. Bland annat genom att bryta ner majs, sockerbetor - och sjöpungar.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

Biogas tillverkas ur organiskt nedbrytningsbart material, som till exempel överblivna grödor, källsorterat hushållsavfall, växter och slam från avloppsreningsverk.
Med biogas slår man alltså två flugor i en smäll – dels tar man hand om samhällets avfall, och dels skapar man miljövänlig energi.

Det vanligaste sättet att framställa biogas idag är genom rötning; mikrobiell nedbrytning i syrefri miljö. Restprodukterna från rötningsanläggningarna kallas för biogödsel och kan användas som ett organiskt gödselmedel.

I september 2014 öppnade Sveriges hittills största rötningsanläggning i skånska Jordberga, utanför Trelleborg. Här blir bland annat överbliven majs och sockerbetor till biogas, som i sin tur bidrar till att ersätta fossila bränslen i regionens stadsbussar.

Årsproduktionen i Jordberga ger minskade koldioxidutsläpp som motsvarar vad 300 bensindrivna bussar spottar ut per år. Biogas kan också transporteras ut i det svenska gasnätet, som hittills uteslutande använts för transport av naturgas. Anläggningen i Jordberga är den första leverantören av biogas till stamnätet och har på så sätt möjlighet att på ett effektivt och miljövänligt sätt nå en större marknad, däribland industrier som gärna vill använda biogas.

Av all biogas E.ON producerade 2014 var 81 procent avfallsbaserad. Samtidigt pågår forskning på att använda olika slags biomassa för biogasproduktion.

I en rötningsanläggning i Falkenberg, som E.ON är huvudägare till, används havsodlade sjöpungar, ett växtplanktonätande djur, som biomassa.

Ett viktigt mål i projektet är att bekräfta att produktionspotentialen från en sjöpungsodling som upptar ett hektar havsyta, är uppemot tio gånger större än vad man kan få fram från en veteåker av samma storlek. Samtidigt lyfts uppemot stora mängder kväve och fosfor upp ur havet med sjöpungarna, ämnen som kan återföras till åkermarken. I samma veva som biogas utvinns, kan man alltså rena havet från övergödande ämnen och ge rötrest för gödsling.

Annons
Detta är en annons från E.ON, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.