Annons
X
Annons
X

Främsta målet: full sysselsättning

I dag klockan 08.00 presenterade alliansen sin höstbudget. Samtidigt lämnades den över till riksdagen.

Regeringen ska genomföra reformer för 13 miljarder 2011, och det främsta målet är full sysselsättning.

Bland budgetförslagen finns ett tillfälligt höjt statsbidrag till kommunerna nästa år.

För hela mandatperioden finns skarpa förslag och reformambitioner för cirka 33 miljarder kronor.

Men det kan, enligt budgetpropositionen, bli nödvändigt att avstå från att genomföra reformer eller skjuta på dem om den ekonomiska utvecklingen blir svagare än väntat.

”Regeringen föreslår (...) nya åtgärder om sammanlagt cirka 13 miljarder kronor för 2011. Dessutom presenteras regeringens ambitioner att genomföra ytterligare reformer någon gång under återstoden av mandatperioden. Dessa genomförs dock endast om de offentliga finanserna medger det.”, skriver alliansen.

Annons
X

Bland annat vill de satsa på integration, bättre villkor för entreprenörer samt införa fler lärlingsplatser. Vidare ska regeringen satsa på att anpassa arbetsmarknadspolitiken till konjunkturutvecklingen.

Som väntat föreslås sänkt skatt för pensionärer, höjda bostadsbidrag till barnfamiljer och ett extra anslag på 3 miljarder kronor till kommunerna för 2011. Även åtgärder inom vård samt äldreomsorg hör till regeringens satsningar.

För att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden stimuleras utbudet av bostäder genom ett höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av privatbostad.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För företagen föreslås en satsning på Almis rådgivnings-och mentorverksamhet, innovationsfinansiering och satsningar på regelförenklingar. En särskild satsning med två miljarder kronor görs redan 2010 för att stärka utvecklingen i norra Sveriges inland.

  På klimatområdet kommer nu förslaget om en supermiljöbilspremie, Från 1 januari blir det också möjligt att öka den skattebefriade låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel.

  För att se till att arbetslösheten inte fastnar på en hög nivå behövs riktade insatser för långtidsarbetslösa ungdomar och personer med svag förankring på arbetsmarknaden, enligt Borg.

  Därför blir det förstärkta resurser för arbetspraktik och coachning, stimulanser till unga som inte fullgjort grund- och gymnasieskola och en förstärkning av det särskilda anställningsstödet.

  Undervisningstiden i matematik utökas, lärare ska fortbildas och ett lärlingssystem införs i gymnasiet.

  Om ekonomin tillåter vill regeringen 2012 till 2014 satsa bland annat på höjt jobbskatteavdrag, höjd fräns för statlig inkomstskatt samt ytterligare sänkt skatt för pensionärer.

  Även anslaget för studiemedel ökas, med 215 miljoner kronor, för 2010. Dessutom anslås ytterligare 250 miljoner kronor till yrkesvux för innevarande budgetår.

  Samtidigt ökas ramanslaget för kapitalinsatser i statliga bolag med 2 miljarder kronor. Pengarna ska kunna användas till att köpa eller bilda statliga bolag, främst i Norrlands inland.

  Även Skatteverket får 200 miljoner kronor extra i tilläggsbudgeten för 2010. Nya arbetsuppgifter och större ärendevolymer anges som orsak.

  Dessutom ökas anslaget för bostadsbidrag med 470 miljoner kronor eftersom lågkonjunkturen har medfört att fler hushåll fått bostadsbidrag och ett högre genomsnittligt belopp, enligt regeringen.

  Fler flyktingar än beräknat har kommit till Sverige under 2010. Anslaget till kommunerna för att ta emot dem höjs därför med 400 miljoner kronor för 2010.

  Det är inte mycket som sticker ut i den budget som regeringen lägger fram, enligt Olle Holmgren, ekonom på SEB.

  – Det är väldigt mycket i linje med vad man signalerade i valrörelsen och i valmanifestet. En ökning med utgifterna med lite drygt 10 miljarder (kronor) och de stora reformerna ser ut att vara pengar till kommunerna och skattesänkningen för pensionärer, säger han.

  ”Regeringens främsta mål är att föra Sverige tillbaka till full sysselsättning. Vi fortsätter därför att arbeta för att stärka arbetslinjen och minska utanförskapet”, säger finansminister Anders Borg (M) enligt ett pressmeddelande.

  ”Men Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Och fortfarande finns risker att utvecklingen ska bli sämre än väntat. Det är därför viktigt att vi säkrar att de offentliga finanserna åter visar överskott liksom att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt ska tas till vara så att fler, även de om ofta haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, börjar arbeta”, säger finansminister Anders Borg vidare.

  I tilläggsbudgeten för i år läggs förslag på totalt 3,7 miljarder kronor.

  Regeringskansliet får till exempel ett tillskott på 21 miljoner kronor eftersom behoven visat sig vara större än man tidigare bedömt. Bland annat har utrikesdepartementet avvecklat ett antal utlandsmyndigheter och haft avvecklingskostnader på 16 miljoner kronor. Finansinspektionen får en miljon kronor för att klara arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Sametinget får ytterligare 600 000 kronor bland annat för att kunna dela ut ett samiskt nordiskt språkpris.

  Senare väntas de rödgröna komma med en egen budget. Den ska vara klar senast den 27 oktober, rapporterar Sveriges radios Ekot.

  Mer om budgetpropositionen

  och TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X