Annons
X
Annons
X

Främmande stater attackerar Sverige

IT-attackerna mot Sverige kommer att öka – och kan slå ut viktiga samhällsfunktioner.

Det varnar FRA för i en ny rapport.

– Det är resursstarka aktörer som andra stater som står för de mer avancerade angreppen, säger Cecilia Laurén, informationssäkerhetsexpert på FRA.

Sverige är sedan länge en väl utvecklad IT-nation som använder sig av tekniska lösningar i stor utsträckning, både inom myndigheter som i näringslivet.

Nu går FRA (Försvarets Radioanstalt) ut med den nya rapporten, ”Trender och utmaningar i dag och i morgon – informationssäkerhet”, och varnar för att IT-angreppen mot Sverige kommer att öka.

– Det vi ser är att angreppen kommer att fortsätta att öka. Och de blir mer sofistikerade, säger Cecilia Laurén, informationssäkerhetsexpert på FRA, som skrivit rapporten.

Annons
X

Angreppen blir allt mer avancerade och målinriktade. Angriparna har allt oftare ett uttalat mål och agenda, som till exempel underrättelseinhämtning, ekonomiskt brottslighet eller industrispionage.

– Samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur och beslutande organ är de som framöver kommer att kunna vara ännu mer utsatta för angrepp. Enligt vår uppfattning är det mycket allvarligt, säger Cecilia Laurén.

Främmande stater har de senaste åren trappat upp sina IT-satsningar och står nu för de mest avancerade angreppen. Trots att andra länder återkommande har attackerat samt spionerat på Sverige vill FRA inte uppge vilka länder det rör sig om.

Men för Sveriges del kan det innebära att myndigheter och samhällskritiska funktioner slås ut, statshemligheter går förlorade och att svenska företag får ny teknik och forskning stulen av konkurrenter.

– Till exempel kan man lyckas komma över information som gör att vi förlorar affärer, att vi tappar flera år av forskning och att andra aktörer vet hur Sverige tänker agera i internationella sammanhang, säger Cecilia Laurén.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och desto mer datoriserat samhället blir, desto mer sårbart kan det även bli.

FRA hinner i dag inte med att hjälpa alla myndigheter och företag som ansöker om stöd med informationssäkerhetsarbete, enligt Cecilia Laurén.

Även organiserad brottslighet och terrorister genomför i allt större utsträckning IT-angrepp och kan utnyttja sårbarheter i systemet.

– Myndigheter och företag behöver göra en ordentlig informationsklassificering och bli bättre på att hålla reda på vilken information som är riktigt känslig och som inte ska finnas tillgänglig. Det behövs även ytterligare utbildning för att hantera problemet. Det är också viktigt att följa med i den tekniska utvecklingen, säger Cecilia Laurén.

Tio trender som FRA ser:


Snabb tillväxt på mobilområdet

Dagens mobila enheter, som mobiltelefoner, är datorer. Men säkerhetsskyddet är inte alltid på samma nivå som hos vanliga datorer.

Outsourcing

Myndigheter och företag lägger ut viktig information på andra företags servrar som finns utomlands. Det ökar sårbarheten och utsattheten för informationsläckor.

Systemens ökade komplexitet

Den snabba IT-utvecklingen har gjort att flera olika system har kopplats samman. När flera funktioner ligger på samma nätverk ökar sårbarheter som berör hela samhället.

Hög takt på teknikutvecklingen

Snabb teknikutveckling gör det svårt för svenska företag och myndigheter att hänga med i utvecklingen. Det ökar risken för sårbarheter inom IT-systemet.

Kommersialisering av IT-brott

Trenden pekar på att IT-brott blir allt vanligare och lönsammare. Priserna på färdiga program och metoder för avlyssning och hackerattacker sjunker samtidigt som tekniken är tillgänglig för flera än tidigare.

Botnets

Botnet, nätverk av kapade datorer, blir vanligare och finns sedan några år tillbaka tillgängliga för den som vill betala.

Antalet angrepp fortsätter att öka

Under de senaste åren har antalet attacker ökat. FRA ser inga tecken på att trenden kommer stanna av.

Angreppen blir mer riktade

Ofta har attackerna ett tydligt syfte eller mål. Som till exempel politikers mejl eller ett företags servrar.

Mängden IT-brottsutredningar ökar

När antalet IT-brott ökar kommer det även att påverka brottsutredningarna. Polisen kan få problem med att brottslingarna använder sig av avancerad teknik, som kryptering.


Den personliga integriteten på nätet

Allt fler använder sig av sociala medier där vi lägger ut stora mängder personlig information om oss själva. Det ökar risken för identitetsstölder.

Källa: ”Trender och utmaningar i dag och i morgon – informationssäkerhet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X