Annons

Lars Jakobson:Främling, spion, professor, författare

Paul Myron Anthony Linebarger, mer känd som Cordwainer Smith, debuterade med novellen ”Scanners live in vain” i tidskriften ”Fantasy book” 1950. 
Paul Myron Anthony Linebarger, mer känd som Cordwainer Smith, debuterade med novellen ”Scanners live in vain” i tidskriften ”Fantasy book” 1950. 

Han var rådgivare till Eisenhower och Kennedy och han förändrade Ursula Le Guins syn på vad science fiction är och kan göra. Ändå har han förblivit en undanskymd figur. I den första av två understreckare presenterar Lars Jakobson den amerikanske författaren Cordwainer Smiths författarskap. 

Under strecket
Publicerad

Future history” kallade på 1940-talet John W Campbell Jr, redaktör för Astounding, en grupp noveller av Robert A Heinlein. Oxymoronen kom sedan allmänt att användas om berättelseserier som stegvis tecknar en framtid. Asimovs Stiftelseepos. James Blishs Okie-berättelser. Sistnämndes roman ”They shall have stars” (1956) fick Anthony Boucher att mynta ordet prequel. Försättning till skillnad från fortsättning, sequel, i det att den senare utgivna historien utspelar sig före novellromanen ”Earthman, come home” som Blish gett ut året innan. Det kan diskuteras hur mycket pre den där quelen var då den snickrats av två historier som tryckts i magasinen samtidigt med texterna till ”Earthman”. Dessutom hade både Heinlein och Asimov redan fyllt ut sina framtidsrapporter på liknande vis. I efterhand. Men begreppet och greppet blev kvar. Omtyckt och kommersiellt ytterst gångbart (läs ”Star wars”).

I början av 1950-talet, efter Heinlein och Asimov, men medan Blish, läste Ursula Le Guin renässanslitteratur vid Columbia och skrev berättelser om ett centraleuropeiskt land hon kallade Orsinien. Namnet kommer från orsino, italienska för björnaktig, och Ursula av ursa, latinets björn. ”It's my country so it bears my name”, som Le Guin konstaterat, medvetet vitsig eller ej. Hon gifte sig, övergav den akademiska karriären och satsade på skrivandet. 1961 hade hon skrivit fyra romaner om Orsinien, men ingen ville publicera dem eftersom de inte ”hängde ihop”, utspelade sig i olika tider och varken var fantasy eller realism, vilket i förlagshänseende betydde att de var ingenting.

Annons
Annons
Annons