Framgångssaga byggd på lingon och affärsnäsa

Under strecket
Publicerad
Annons

Jan Henrik Swahn Lingonkungen 351 S. Albert Bonniers Förlag. CA 249:- ”Hvad lyser här så rödt? Lingon! Hela fältet fulltbeströdt!” På detta vis besjöng diktaren och kyrkomannen Frans Michael Franzén det vilda, syrliga bär som lyckliggjort så många svenska hungerklösta magar. Bärets duglighet består i den breda användbarheten, den ofantliga kvantiteten och icke minst tåligheten. Det är en envis liten frukt, som dessutom håller sig länge, efter att den plockats, enär den innehåller höga halter bensoesyra. Detta gör att lingonet lämpar sig väl för transport och storskalig försäljning. Exporten till exempelvis Tyskland är och har länge varit omfattande. En av pionjärerna i det avseendet, som förstod att värdera detta skogens röda guld, och kränga det till tyskarna, var Oscar Johansson, född 1881 i Dalarna, son till en fattig smed.

Om honom har Jan Henrik Swahn skrivit en roman med titeln Lingonkungen. Jag vet nu inte vad som är sant och vad som inte är det. Fliktexten meddelar att berättelsen växt fram under samtal med en kvinna vid namn Brita Jungefeldt, som vad jag förstår var Johanssons svärdotter. Den realistiska strukturen och historiska förankringen talar för att Swahn utgått från dokument och intervju, och därpå byggt ut sin text. Tyvärr tycks dock Britas egna minnen ha förryckt dispositionen. Romanen försvagas nämligen drastiskt mot slutet, då huvudpersonen träder tillbaka för att ge plats åt ett mer anekdotiskt berättande, om Johanssons son, med vilken alltså Brita var gift. Här kunde Swahn gott ha struntat i tantens nostalgi och hållit fast vid själva Lingonkungen.

Annons
Annons
Annons