Annons

Sara Kristoffersson:Framgångar kräver sina sagor

En väl genomarbetad historia som skapar en illusion om ett märke har länge varit reklammakares främsta säljredskap. Storytelling, som begreppet kommit att kallas, har under åren blivit mer avancerad. Risken är att sagan slår tillbaka om sanningen bakom skärskådas.

Publicerad

Det var en gång… Liza Marklund är inte ensam om att frisera sanningen för att få till en fängslande historia. Företag har sedan länge använt uppdiktade berättelser för att tjäna pengar men under de senaste åren har begreppet ”storytelling” blivit ett modeord i reklamvärlden. Olika slags historier – sanna eller falska – används för att locka till sig kunder men även för att skapa gemenskap och entusiasmera personal. Det är emellertid inte bara marknadsförare som fabulerar. Även inom forskning blandas fakta och fiktion – ett slags akademiska experiment som utmanar vetenskapliga konventioner.

Att många multinationella företag sysslar med varumärken mer än varor framkom med all tydlighet i Naomi Kleins uppmärksammade ”No Logo” (2000) – en otäck skildring av hur varumärken präglar vår vardag och till och med påverkar människors verklighetsuppfattning. Design har länge använts i konkurrensen mellan företag men även berättelser av olika slag gestaltar och förstärker varumärken. De fungerar med andra ord som ett slags strategiskt marknadsföringsverktyg.

Annons
Annons
Annons