Annons
X
Annons
X

Framgångar blir till problem i LO:s värld

SLUTREPLIK | BEMANNINGSFÖRETAG

I en replik på vår artikel om hur bemanningsbranschen kan skapa fler jobb med kollektivavtalsvillkor i osäkra tider, framför företrädare för LO en förlegad och missvisande kritik av branschen (
Brännpunkt 9/6).

Vår bransch har i dag en god samverkan med de fackliga organisationerna och väl fungerande kollektivavtal. Bemanningsföretagen är i dag en viktig del av en väl fungerande arbetsmarknad som skapar trygga anställningar och flexibilitet för näringslivet. 97 procent av de som arbetar inom branschen omfattas av kollektivavtal. Det är bra att även LO nu bekräftar att tillsvidareanställningar i bemanningsföretag ger individen god ekonomisk förutsägbarhet.

LO:s kritik av branschen är emellertid felaktig på flera centrala punkter. LO presenterar siffror på genomströmning och individernas vilja att gå vidare i yrkeskarriären som om de vore problem, när dessa i själva verket är bevis på branschens framgång. Den relativt höga genomströmningen i branschen beror till stor del på att många, genom sina anställningar i bemanningsföretag, får arbetslivserfarenhet som leder till andra arbeten. Inte sällan på den arbetsplats där de arbetat som konsult.

Annons
X

Behovet av snabba omställningar, såväl av individens kompetens som av företagens verksamhet, ökar för varje år. Då vill vi skapa trygghet för våra medarbetare och kunder. Medarbetarna ska få utvecklas i takt med förändringar i yrken och branscher. Kunderna ska kunna lita på att vi bistår med rätt kompetens i rätt tid.

Bemanningsföretagen minskar inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden och underlättar steget vidare mot nya jobb. Bland andra Unionen slår fast att en ökad frivillig rörlighet är eftersträvansvärt, att det leder till kompetensutveckling och stärker individernas position på arbetsmarknaden. Den som haft flera arbeten är tryggare än en som alltid varit på samma arbetsplats.

För allt färre personer är det en trygghet, eller ens möjligt att veta att det jobb man börjar på efter avslutad skolgång är detsamma som man pensioneras från. Denna syn på trygghet är förlegad och när LO förespråkar den som det naturliga och självklara valet är det inte till gagn för medlemmarna. Det skapar bara en falsk trygghet och en nostalgisk önskan om tidigare decenniers brukssamhällen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  LO menar att bemanningsanställda har sämre arbetsmiljö. Det finns all anledning att ta arbetsmiljöfrågor på stort allvar. Att minimera arbetsskadorna har mycket hög prioritet. Varje allvarlig arbetsskada är en mänsklig tragedi, som dessutom för med sig stora kostnader för såväl individen som för företaget. Fler bemanningsanställda arbetar i dag på arbetsplatser där arbetsskadorna redan är många, t.ex. arbeten med skärande handverktyg och truckförararbete. Det är en utmaning som vi tillsammans med fackliga organisationer tar på allvar.

  LO skriver ”att erkännas och att bli sedd är djupt mänskliga drifter. Ytterst är delaktighet på arbetsmarknaden en fråga om att uppleva meningsfullhet och fullvärdighet i samhället”. En stor undersökning av 4000 anställda i branschen visar att över 80 procent av de anställda är nöjda med sitt arbete och att endast fyra procent är mycket missnöjda. 90 procent är mycket nöjda med bemötandet från kundens anställda och chefer. 70 procent anser att de kan använda och utmanas att utveckla, sin kompetens och lika många skulle rekommendera bemanningsjobb för sina vänner och bekanta. Det är på tiden att LO tar till sig fakta om hur verkligheten ser ut.

  - - -

  Att hitta rätt kompetens i rätt tid är vår huvuduppgift. När vi gör detta framgångsrikt skapas fler jobb med kollektivavtalsvillkor, nöjda anställda och konkurrenskraftiga företag.

  LARS KRY

  vd Proffice

  CAROLINA HEMMINGSSON

  vd Academic Work

  LARS FORSETH

  regional Managing Director Nordic Region, Manpower

  JAN BENGTSSON

  koncernchef Uniflex

  PER-ARNE GULDRANDSEN

  vd Adecco

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X