X
Annons
X

Frågor och svar om överviktiga hundar

Hur många hundar är överviktiga?

Internationella studier har pekat på att 30-40 procent av alla hundar och katter i andra länder i västvärlden är överviktiga. Det finns inga riktigt färska studier i Sverige, men i en enkätundersökning bland hundägare uppgavs ungefär var tionde hanhund och var femte honhund vara överviktig. Siffran är troligen högre eftersom ägare ofta underskattar vikten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X