Frågor och svar om EU:s klimatpaket

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur påverkas tillväxten och jobben?

– Det är svårt att säga i dagsläget. Som förslaget ligger kommer den konkurrensutsatta tunga industrin att behöva köpa sina utsläppsrätter efter 2013. Det innebär att exempelvis pappersbruk får svårare att konkurrera med bruk i Asien och Sydamerika, eftersom dessa står utanför Kyotoprotokollet. Men ännu återstår många förhandlingar. Ett troligt scenario är att de mest konkurrensutsatta sektorerna får något slags lindring. Positivt är att miljöteknikbolag inom vindkraft och förnybara drivmedel kan få ordentlig skjuts.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons