X
Annons
X

Frågor och svar med bevakningsbolaget CSG

Väktarbolaget CSG vill bara svara på SvD:s frågor via e-post. Här publiceras de svar vi har fått av marknads- och försäljningschefen Peter Wattvil. Eftersom svaren kommit via mejl har SvD inte kunnat ställa följdfrågor.

Länsstyrelsen och Datainspektionen har inlett tillsynsärenden av CSG.
Vad har ni för kommentar till det?

*"*Vi välkomnar att myndigheterna startar en utredning och bistår dem i deras arbete."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X