Frågor kring provtagning i dråpmål

Inte bara försvarets, utan också åklagarens expertvittne i målet med den dråpmisstänkta läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, undrar hur det egentligen gick till när blodprovet på det döda spädbarnet togs.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

– Jag vill inte uttala mig före den rättsliga process som åklagaren har valt att driva, och jag vill inte spekulera, men jag har också frågetecken som ännu inte har besvarats avseende provtagningsförhållandena, säger Krister Nilsson, docent, överläkare och vetenskapligt råd i barnanestesi och barnintensivvård.

I fjol utredde han på Socialstyrelsens uppdrag omständigheterna kring en tre månader gammal flickas uppmärksammade död på barnsjukhuset i Solna den 20 september 2008. Läkaren som var ansvarig för barnet under hennes sista timmar är misstänkt för dråp på flickan, eftersom rättsmedicinare hittade en skyhög halt av narkosmedlet tiopental i flickans blod vid obduktionen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons