Annons
X
Annons
X

Fråga&Svar | Skolskjutningar

Av SvD

Varför är det ofta på skolor som den här typen av dödsskjutningar sker?

– Detta har ju förekommit i Tyskland och England men företrädesvis i USA och det har inte bara skett på skolor utan även på arbetsplatser och i köpcenter. Men det dödliga våldet koncentreras kring yngre män i 20 till 30-årsåldern. Dessutom finns det i USA många ungdomar som har tillgång till vapen och det finns en helt annan våldskultur, säger Mikael Rying, kriminolog på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Varför är det så ofta unga män som begår våldsbrott?

Annons
X

– Omkring 90 procent av gärningsmännen när det gäller dödligt våld är män, även globalt. I USA förekommer väldigt mycket tonårsmord och det hänger ihop med narkotika, säger Mikael Rying.

– I Sverige motsvarar unga män i åldern 18 till 25 en artondel av befolkningen, men de begår ungefär en tredjedelar av alla våldsbrott, säger Martin Grann, professor i psykologi och utvecklingschef på Kriminalvården.

Vilken psykologisk förklaring finns till det?

Aggressivitet är en av få egenskaper hos människor där man faktiskt kan säga att det finns en könsskillnad psykologiskt. Ungdomar går igenom den svåra övergången från barn till vuxen. Den biologiska mognaden är färdig i västerländska samhällen redan när man är 16-17 år, men som samhället är uppbyggt har man ett slags barnroll fram tills man är 24-25. Och just i det gapet är alla människors, men främst mäns, mest kriminella period, säger Martin Grann.

Hur stark är copycat-effekten, att uppmärksammade brott kopieras, som exempelvis skolskjutningen på Columbine High School 1999?

– FBI har gjort en analys efter Columbine och kommit fram till att det fanns mycket copycat-instinkter. Men personligen tror inte jag på det. Copycat finns dokumenterat i en del fall av väldigt stark tvångsmässig karaktär, till exempel när en pyroman blir alldeles till sig i brallorna när han eller hon får höra om eld. Också vissa sexbrott har en starkt tvångsmässig drivkraft och då kan det finnas en smittoeffekt från andra liknande brott. Men om vi tittar på Columbine så snarare än att de hade läst om en annan skolskjutning, så hade de åkt runt i ett dataspel och fått inspiration, säger Martin Grann.

Kan något liknande hända i Sverige?

– Det kommer att hända, det är bara en tidsfråga. Vi har redan sett prov på flera anlagda bränder i skolor där man kan misstänka unga i behov av uppmärksamhet som riktar sin uppmärksamhet mot omvärlden, säger Sven Å Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

– Jag har gått igenom varje fall av dödligt våld i Sverige sedan 1990, cirka 1 700 stycken, och det är oerhört sällsynt med fler än ett offer. Vi har dödsskjutningen på en gymnasieskola i Bromma 2001, men det var en uppgörelse om droger där bara den avsedde drabbades. I Skåne dödade två bröder en kamrat på en skolgård, men det skedde på kvällen och hade inget med skolan att göra. I norra Sverige dödade en ung man en tjej med kniv, men det var återigen bara ett offer. Ingenting är omöjligt, men sannolikheten att motsvarande skulle hända i Sverige är väldigt låg, säger Mikael Rying.

SvD

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X