Annons

Mikael Parkvall:Frågan som splittrar språkforskarna: Vad är ett ord?

Definitionen av ordet ”ord” enligt Svenska Akademiens ordlista.
Definitionen av ordet ”ord” enligt Svenska Akademiens ordlista.

Frågan om hur begreppet ”ord” egentligen ska definieras lär knappast få någon annan än språkforskare att ligga vaken. Men bland lingvister förs en ordrik debatt i ämnet.

Under strecket
Publicerad

Nyligen har i vissa lingvistkretsar en nygammal debatt fått liv igen – den om vad ett ”ord” egentligen är. En del av diskussionsdeltagarna har inga större problem med begreppet, medan andra tycker att det bara kan användas inom ett givet språk, och inte generaliseras över alla. Åter andra, slutligen, menar att begreppet på det hela taget är poänglöst.

För en utomstående kan en sådan debatt te sig lätt bisarr – vad ett ord är, det vet väl minsta barn? Men faktum är att det inte finns någon accepterad definition. För att sopa problemet under mattan kan vi i branschen säga att ”ett ord är det som omges av mellanslag i skrift”, och sedan hoppas på att få diskutera något intressantare. Men de flesta (över 95 procent) av alla världens språk skrivs sällan eller aldrig, och i tal finns inte några pauser som motsvarar skriftens mellanslag. Och även för oss som lever i en skriftkultur skulle kriteriet vara problematiskt – har en svensktalande särskrivare andra ord än den som inte särskriver?

Annons
Annons
Annons