”Frågan om skogsavverkning inte nonsens”

Man kan inte kalla sig för alliansens gröna röst och samtidigt driva förslag som leder till kraftigt ökade koldioxidutsläpp.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är oroväckande att Claes Västerteg och Magnus Andersson från Centerpartiet försöker vifta bort en av de största internationella klimatdebatterna just nu som nonsens (SvD 14/6). Frågan om skogsavverkning är inte nonsens. Den är central för att hindra en global klimatkollaps. Vi Gröna kommer att göra allt som står i vår makt för att rädda skogarna om vi vinner valet. Ytterst handlar knäckfrågan om var varje lands referensnivå ska ligga, alltså den nivå som utsläppsminskningarna ska mätas utifrån. Här har Sverige valt fel sida i förhandlingarna. Den linje Sverige förespråkar innebär kraftiga utsläppsökningar och får hård kritik av både den globala miljörörelsen och utvecklingsländer.

Vi tycker, liksom miljörörelsen, att man borde utgå från ett historiskt genomsnitt när man sätter referensnivån. Men Centerpartiet och regeringen driver att Sveriges referensnivå ska ligga skyhögt över genomsnittsnivån för 1990-2008. Regeringen vill att nettoutsläppen inom denna sektor ska få öka med ungefär 12 miljoner ton koldioxid jämfört med genomsnittsnivån. Det är nästan 20 gånger mer än utsläppen från allt svenskt inrikesflyg under ett år. Den globala effekten är än mer förödande, och innebär en ökning på totalt 400 miljoner ton koldioxid. Centerpartiet vill alltså tillåta gigantiska utsläppsökningar, kallar vår kritik för nonsens och försöker maskera det hela med vackra ord om ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Annons
Annons
Annons