Annons

Frågan om ordervägran är mycket berättigad

Publicerad

Den 16
juni beslutade riksdagen om försvarets inriktning. Regeringen föreslog att en Gemensam Lägescentral (GLC) skulle inrättas. Riksdagen accepterade, men underströk att ”eventuella, genomgripande förändringar av dagens organisation kopplade till detta bör ske efter regeringens godkännande”. Trots detta meddelar Försvarsmakten att man redan beslutat om nedläggning av en stridsledningscentral.

Då regeringen ännu inte godkänt något sådant är frågan i SvD (1/7), om myndighetens makthavare är beredda att underordna sig de folkvaldas beslut, mycket berättigad. Bara ÖB kan ge besked. Är nedläggningen av Hästveda beslutad utan regeringens godkännande?

Annons
Annons
Annons