”Frågan är hur de boende upplever byggandet”

Foto: Gunnar Lundmark

Självklart innebär inte nya grannar i ett nybyggt hus i närheten något problem för storstadsbon. Så Alexander Ståhles argument håller inte. Det handlar om hur planerad bebyggelse i redan tätbebyggda områden upplevs av dem som bor där, skriver Mats Wickman i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Som teknologie doktor, flitig debattör och vd för Spacescape, vars space syntax-analyser används på många svenska stadsbyggnadskontor, har Alexander Ståhle haft stor påverkan på den senaste tidens stadsutveckling. Han är på det sättet en informell makthavare, och borde därmed ta ansvar för sina ord.

Men icke, i stället tillskriver han mig åsikter som jag inte har: ”Om inte täthet hade någon betydelse för städer så skulle vi inte behöva förtätning och allt skulle bli så mycket enklare. Något som Thorbjörn Andersson (SvD 20/7) och Mats Wickman (SvD 15/7) nog helst (min kursivering) önskar sig”, skriver Ståhle (23/7).

Annons
Annons
Annons