Fråga till partierna: Vilken är den viktigaste kulturpolitiska frågan?

Fråga till partierna: Vilken är den viktigaste kulturpolitiska fråga som ni vill driva i EU-parlamentet?

Under strecket
Publicerad
Annons

Socialdemokraterna:
Att ta fram en gemensam strategi för kulturpolitiken med målen att främja kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, samt använda kulturen som en katalysator för kreativitet och innovation.
Moderaterna:
Kulturens roll i fördjupandet av EU-samarbetet. Vi bejakardet kulturella utbytet mellan unionens länder. Det berikar det egna landets kulturliv och ökar den enskildes kunskap och förståelse.
Junilistan:
Förbud mot barnreklam i tv är en viktig fråga. Kulturpolitik ska dock i grunden vara en nationell fråga. EU ska bara arbeta med ett fåtal gränsöverskridande frågor, såsom handel och miljö.
Vänsterpartiet:
Plånboken ska inte styra kulturkonsumtionen. Rätten till musik, film, böcker mm ska inte begränsas av industrins vinstkrav. Upphovsmännen ska dock ersättas, tex genom bibliotekssystem.
Folkpartiet:
Dödshoten från maffian mot Roberto Saviano tydliggör att EU med kraft måste verka för yttrandefrihet. Författare och kulturutövare ska fritt kunna framföra sina verk utan rädsla för repressalier.
Centerpartiet:
Vi vill ha ett smalare men vassare EU, därför bör kulturpolitiken vara nationell. I vissa frågor behövs EU-samarbete, tex fildelning, för att nå en bra avvägning mellan olika intressen.
Miljöpartiet:
EU har en självklar roll som forum för internationellt kulturutbyte och medfinansiär i europeiska satsningar. Kultursatsningar är ett sätt att lyfta hela Europa ur den ekonomiska nedgången.
Kristdemokraterna:
Vi vill driva medie- och ungdomsfrågor i EU-parlamentet. De kulturpolitiska frågorna drivs annars generellt bättre på nationell nivå än i EU-parlamentet.
Piratpartiet:
Att vi reformerar upphovsrätten och släpper fram deltagarkulturen och legaliserar fildelning. Vi säger ja till framtiden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons