Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Fracking räcker till framtiden

Ett av borrtornen.
Ett av borrtornen. Foto: AP

OP-ED

**Ryssland och Kina **kom nyligen överens om ett 30-årigt avtal värt 400 miljarder dollar enligt vilket Gazprom ska leverera 38 miljarder kubikmeter naturgas årligen till Kina. Detta förvärrar EU:s energikris, men unionen förefaller blunda för den uppenbara lösningen – fracking – och blickar i stället nervöst på de marginella tillskott som förnybara energikällor utgör.

Sanningen är att en stor del av Europa är starkt beroende av gasimport från Ryssland: Finland, Litauen och Bulgarien får all sin gas därifrån, medan den bidrar till 40 % av Tysklands behov.

Det är skälet till att europeiska ledare är motvilliga till att införa sanktioner mot Ryssland, trots ett nästan universellt fördömande av Rysslands handlingar i Ukraina. Polens premiärminister Tusk varnade nyligen kansler Merkel att ”Tysklands beroende av rysk gas i själva verket kan begränsa Europas suveränitet”.

Annons
X

**EU:s politiker talar **mestadels om att utbyggnad av förnybara energikällor är ett sätt att göra Europa oberoende av rysk energi. Connie Hedegaard, Europakommissionär för klimatfrågor, uttalade att krisen i Ukraina ska ses som en väckarklocka för Europas länder för att gå över från rysk gas till rena, förnybara energikällor.

Men detta är helt enkelt att blunda för verkligheten. Europa får bara 1,3 procent av sin energi från förnybara energikällor som sol- och vindkraft, medan 75 procent kommer från fossila bränslen och huvuddelen av resten från kärnkraft.

Till och med en extremt optimistisk prognos från internationella energiorganet pekar på att Europa kan få bara 8 procent av sin energi från sådana förnybara källor år 2035. Att koncentrera sig på dem är helt enkelt populistiskt och inte alls realistiskt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Dessutom blir det **ohållbart dyrt att subventionera mer och mer grön energi. Spanien betalar redan mer i subventioner av vind- och solkraft än vad de spenderar på universitet och högskolor. Tyska konsumenter subventionerade förnybara energikällor med 20 miljarder euro, vilket bidragit till en 80-procentig prisökning, justerat för inflation, av hushållens elpriser sedan år 2000 och ökande energifattigdom. Ekonomiska modeller för Europa visar att nuvarande klimatpolitik kostar plågsamma 280 miljarder dollar årligen.

  **Lyckligtvis finns det **ett bättre sätt men det kräver att EU omprövar sin rädsla för ny teknik och tittar seriöst på att utvinna sin egen skiffergas. EU har tillräckligt med gas bunden i skifferlager för att göra blocket oberoende av rysk energi i åtminstone 28 år. Sverige ensamt har tillräckligt med utvinningsbara reserver av skiffergas för att täcka sin inhemska konsumtion i 250 år.

  Fracking har mötts av en mängd miljömässiga farhågor, av vilka några är tillräckligt allvarliga för att motivera hårda regleringar, men de flesta är grovt överdrivna. Det kanske mest ökända är det ofta visade videoklippet av en vattenkran som tar eld – ursprungligen från filmen Gasland – vilket visade sig vara falskt eftersom förekomsten av just den gasen var helt naturlig.

  **Vad många klimataktivister **och teknikfientliga politiker inte berättar är att skiffergas, under noggrann reglering, inte bara kan göra oss mindre beroende av rysk gas, den kan också visa sig vara årtiondets bästa bidrag till att minska CO2-utsläppen och samtidigt öka vår levnadsstandard.

  Den häpnadsväckande sanningen är att fracking har lyckats där Kyoto och koldioxidskatter misslyckats. Tack vare skiffergasens uppsving i USA har naturgas ersatt oöverträffade 10 procentenheter av det mycket smutsigare kolet. Skiffergasrevolutionen i USA har i sig minskat de globala koldioxidutsläppen mer än världens alla välmenande solpaneler och vindmöllor tillsammans.

  Och medan priset på naturgas i EU fördubblats sedan år 2000, har priserna i USA fallit med ungefär 75 % under de senaste åren. Årligen kostar världens samlade subventioner av sol- och vindkraft 60 miljarder dollar, medan USA tjänar minst 100 miljarder på sin billigare energi.

  Som en utväg ur det ryska dilemmat har vissa europeiska politiker, såsom Storbritanniens utrikesminister William Hague, föreslagit import av flytande naturgas (LNG) från USA. Men nog måste det ligga närmare till hands för Europa att utnyttja sina egna resurser?

  **Det finns många **fördelar med att producera egen skiffergas och de sträcker sig vidare än att uppnå oberoende av rysk gas och den därmed förknippade utrikespolitiska handlingsfriheten.

  En europeisk bonanza inom fracking kan sätta fart på den krisförlamade ekonomin och låta både företag och privatpersoner åtnjuta de lägre gasprisernas alla fördelar. Vidare kan det bli årtiondets största källa till minskade CO2-utsläpp.

  Fracking är naturligtvis inte en patentlösning som löser alla klimatproblem. På lång sikt måste vi gå över till miljövänlig energi. Men så länge grön teknik kostar mer än fossila bränslen kommer en sådan övergång utebli.

  Skiffergas kan hjälpa oss att minska utsläppen samtidigt som vi koncentrerar oss på forskning och utveckling för att pressa ner kostnaderna för framtidens förnybara energi.

  Skiffergas är detta årtiondes miljövänliga alternativ och ett fynd som det vore dumt att inte ta vara på.

  Översättning: Tomas Tilver

  Bjørn Lomborg

  Annons
  Annons
  X

  Ett av borrtornen.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X