Annons

FRA tryggar Sveriges självständighet

Begreppet brottsmisstanke är irrelevant Ingen av de 103 personerna på namnlistan till Datainspektionen har telefonavlyssnats av FRA. Namnen är överskottsinformation vid signalspaning mot utländska kontakter med Sverige. FRA-chefen Ingvar Åkesson ­tillbakavisar med skärpa folkpartisten Birgitta Ohlssons krav på att signalspaning bara ska få ske vid brottsmisstanke.

Publicerad
Ingvar Åkesson
Ingvar Åkesson Foto: CASPER HEDBERG

En anonym person som uppger sig ha ­arbetat på en statlig myndighet, dock inte FRA, har vänt sig till Datainspektionen med klagomål över FRA:s behandling av personuppgifter under en del av 1990-­talet. Till anmälan är fogad en lista med 103 namn. Datainspektionen har hemligstämplat listan med hänsyn till skyddet för de på listan upptagna personerna.

Ingvar Åkesson

Foto: CASPER HEDBERG Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons