FRA-lagen kan vara olaglig

Under strecket
Publicerad
Annons

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har beslutat att Storbritanniens bedrivande av signalspaning inte var i enighet med lagen och innebär en kränkning av rätten till skydd för privat- och familjeliv i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Storbritanniens signalspaning har många likheter med FRA:s mandat i Sverige och domstolens senaste beslut är därför ytterligare ett starkt argument i debatten mot FRA-lagen.

Annons
Annons
Annons