Annons
X
Annons
X

FRA kan inte spana på folket

MISSFÖRSTÅDD LAGSTIFTNING FRA ska signalspana för att kartlägga yttre hot mot landet. Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa? skriver generaldirektör Ingvar Åkesson .

Hur blev det så här? Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas? Varför slipper den ena sidans argument granskning medan den andra misstänkliggörs? Varför bemöts de inte likvärdigt?

En del av frågan kanske är lätt att besvara, en annan svårare.

FRA har alltid sysslat med utländska företeelser. Enligt den nya lagen ska FRA fortsätta med det, om än hårdare reglerat. Det här uppfattas nu som ett hot mot svenska folkets privatliv. Det är svårt att få ihop. När blev våra privatliv utländska företeelser?

Annons
X

På FRA arbetar 650 människor, en del av oss med att samla in underrättelser. Det gör vi på uppdrag av en demokratiskt vald svensk regering och några få myndig­heter. Trots det liknas vi vid Stasi och påstås begå brott. Vi trakasseras skriftligt och muntligt. Med­arbetare och deras familjer utsätts för hot, till och med hot om våld. Hur kan debattörer som värnar demokrati och integritet välja sådana uttryckssätt?

Sällan har en lagstiftning blivit så missförstådd som den signalspaningslagstiftning riksdagen beslutade om den 18 juni. FRA ska signalspana till stöd för regeringens utrikes, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. Spaningen får bara avse utländska förhållanden.

Detta har riksdagen bestämt i lagen om försvarsunderrättelsetjänst. Genom den nya lagen regleras verksamheten ytterligare. En ökad reglering från statsmakternas sida är viktig och något som jag efterlyst sedan jag började på FRA 2003.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Spaningen blir också genom den nya lagen teknikneutral. Istället för att enbart få spana i etern blir det möjligt för oss att också spana i kabel, just där som mycket av trafiken numera går. Fortfarande får spaningen endast avse utländska förhållanden.

  FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser. Därmed faller påståendet att FRA skulle jaga fildelare lika platt som att FRA skulle spana på svenska folket i övrigt.

  En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fort- farande inte spana på.

  Reglerna blir verkliga genom den automatiska inhämtning med hjälp av sökbegrepp som lagen föreskriver. Allt detta beskrivs i propositionen (s. 76–77) och i utskottets betänkande. Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms.

  En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?

  Det hårda avfärdandet ”massiv telefonavlyssning” återkommer ofta i debatten. Det fälldes när synpunkter framfördes på ett gammalt och inaktuellt förslag till lagråds-remiss som vid förra årsskiftet bereddes i Regeringskansliet.

  Det som ständigt förbises i debatten är att denna kritik ventilerades före beslutet om lagrådsremissen och alltså gällde ett annat förslag än det som regeringen senare lämnade till riksdagen. Integritetsskyddet har därefter stärkts i flera steg.

  I lagrådsremissen gjordes tolv olika förbättringar. Efter Lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar. Försvarsutskottet gjorde för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nyligen har ännu några åtgärder lagts till. De hårda orden syftar alltså på något som var aktuellt för ett 30-tal förändringar sedan...

  Alla som följt med i debatten vet att avfärdandet gällde förslaget som det såg ut innan de 30 senaste integritetsförbättringarna gjordes. Hur kan det då komma sig att så många fortfarande hänvisar till den här sågningen som om den gällde dagens version av lagen?

  De som har påstått att det är fråga om ”massiv telefonavlyssning” har ofta blandat samman olika företeelser:

  1. att FRA kan söka automatiserat i hela kommunikationsflödet...
  2. ...men bara med de urvalskrite-rier, sökbegrepp, som faktiskt gäller och mot utländska förhållanden.

  Ett ytterligt fåtal meddelanden träffas av sökbegreppen. De andra meddelandena lagras inte i någon som helst form utan passerar oåterkalleligt och kan inte rekonstrueras.

  Många tycks ändå tro att FRA:s personal kommer att lyssna på och läsa allt. Hur detta skulle kunna vara genomförbart för en organisation med ett fåtal analytiker förefaller man dock inte vilja reflektera över.

  Andra tänker sig att all trafik inhämtas och lagras för vidare bearbetning. Något sådant skulle inte bara vara ett oproportionerligt stort intrång i den personliga integriteten utan det skulle också ställa helt orealistiska krav på lagringskapacitet. Ingen signalspaningsorganisation arbetar på det viset. Det är dessutom uttryckligen förbjudet.

  I diskussionen görs ofta en liknelse mellan FRA:s signalspaning och polisens hemliga telefonavlyssning. Jämförelsen är vilseledande. Signalspaningen riktas inte mot individer, misstänkta för brott eller ej.

  Den riktas mot abstrakta före- teelser som till exempel it-attacker och mot stater, organisationer och i sällsynta fall faktiskt mot personer under förutsättning att de är intressanta från underrättelsesynpunkt. Dessa mål är nästan alltid utländska men i vissa fall kan de utländska företeelserna ha förgreningar in i vårt land, exempelvis främmande spionageverksamhet i Sverige.

  Hur har dessa missförstånd uppstått, felaktigheter som ligger till grund för så många människors djupt kända oro?

  En del av frågan är kanske lätt att besvara. Det kanske handlar om att något tidigare slutet och hemligt har blivit öppnare och om något komplext som förenklas. En annan del av frågan är nog mer komplicerad. Den kanske någon skicklig medieforskare vill studera.

  Förbättringar av integriteten gagnar oss alla. En livlig debatt också – om argumenten är sakliga.

  INGVAR ÅKESSON

  generaldirektör FRA

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X