Annons

FP-politiker förstår inte rätten att välja

Under strecket
Publicerad

Tre kommunala Fp-politiker argumenterar på Brännpunkt 1/4 för att kommunerna ska skriva ”affärsavtal” med friskolor. De tre har uppenbarligen inte förstått att friskolorna inte har kommunerna som huvudmän. Friskolor får sitt tillstånd från staten och granskas av statliga Skolinspektionen. De får sitt förtroende från de föräldrar som väljer dem.

Det här har nyligen klarlagts i en precis och mycket kvalificerad rättslig analys av Kommunallagsutredningen(SOU 2013:53). En friskola är inte, konstaterar utredningen, att betrakta som ”privat utförare som har hand om vården av en kommunal angelägenhet”, detta till skillnad från vårdgivare. ”Det är den enskilde huvudmannen som ansvarar för att utbildningen vid skolan genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra föreskrifter”.

Annons
Annons
Annons