Annons
X
Annons
X

FP-krav på att bygga ny kärnkraft

Växjö. Folkpartiet öppnar för att bygga fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige. Samtidigt betonar man vikten av att förnybara energislag och energieffektivisering.

FP:s landsmöte uttalade att det ska vara möjligt att bygga nya kärnkraftreaktorer i Sverige. Inte bara ersätta de tio befintliga som allianspartierna har kommit överens om.

I februari enades de fyra borgerliga partierna i alliansen att de tio svenska reaktorerna ska kunna ersättas med nya när de har tjänat ut. Därmed backade Centerpartiet från sitt gamla krav på avveckling. Men på Folkpartiets landsmöte krävde i går flera ombud att fler reaktorer ska tillåtas och att helt ny kärnkraft ska tillåtas.

– De steg vi har tagit är inga myrsteg, det är älgakliv. Men nu är det tid att ta ytterligare steg. Varför ska vi sätta gränsen vid tio? Varför inte öppna för fler? undrade EU-parlamentarikern Olle Schmidt och påpekade att han som skåning inte tänker motsätta sig en nybyggnation vid Barsebäck.

Annons
X

Han hänvisade också till den rysktyska gasledningen på Österjöns botten som har fått klartecken från regeringen och som han menar kan leda till att beroendet av naturgas ökar i Sveriges närområde. Med ny svensk kärnkraft kan delar av elproduktionen gå på export, menade Olle Schmidt.

– Vi skulle kunna bistå våra grannländer. Klimathotet måste stoppas.

Men Olle Schmidt fick mothugg från andra folkpartister som menade att partiet istället bör värna alliansens energiöverenskommelse.

– Att prata om en elva och en tolva just nu bidrar bara till ytterligare låsningar, sade Helena Holmberg.

Olle Schmidt var av en annan uppfattning:

– Visst kan man stå fast vid överenskommelser. Men det ansvar vi har idag är mot mänskligheten.

Carl B Hamilton, partistyrelsens föredragande, underströk i debatten att staten inte bör begränsa Vattenfalls möjlighet att delta i utbyggnader i exempelvis Storbritannien.

Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking säger:

– Vi har precis som Folkpartiet gjort en historisk överenskommelse. Folkpartiet har samma ansvar som Centerpartiet att hålla den.

Han menar också att det inte finns behov av fler kärnkraftreaktorer, snarare tvärtom.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X