X
Annons
X

FP: ”Körkort” kortar väntetid för utländsk läkare

Pröva införandet av en ny sorts läkarlegitimation, ett "vårdens körkort". I dag krävs godkänt på ett omfattande medicinskt kunskapsprov för att utrikes födda läkare ska erhålla svensk läkarlegitimation. Därför bör möjligheterna undersökas att i vissa fall endast ställa krav på särskilda färdigheter, skriver folkpartisterna Fredrik Malm, Anna Starbrink och Ninos Maraha.

undefined
Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Den omfattande flyktinginvandringen som vi nu bevittnar kommer att medföra stora integrationsutmaningar i framtiden. Samtidigt innebär inflödet av utbildade och kompetenta utrikes födda en stor möjlighet för Sveriges utveckling och vår gemensamma välfärd – inte minst för hälso- och sjukvården. Men för att bemanna vården med specialistutbildade läkare och sjuksköterskor krävs en snabbare valideringsprocess, effektivare insatser för kompletterande utbildningar och en smartare introduktion i arbetslivet. Det behövs nytänkande och mer resurser för att utöka och effektivisera detta arbete. Det är en investering som gynnar individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X