Annons
X
Annons
X

FP-grupp vill förbjuda matte på arabiska

Grundskoleelever med utländsk bakgrund ska inte längre få läsa matte på arabiska. Det anser en arbetsgrupp i Folkpartiet som vill förbjuda ämnesstudier på modersmål. ”En våldsåtgärd”, kritiserar Miljöpartiet.

Barn och unga som pratar ett annat språk än svenska hemma har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Det förekommer också att elever läser vissa ämnen på sitt modersmål.

Men det ska inte vara tillåtet i grundskolan, anser Folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp.

– Vi är mycket skeptiska till de experiment som finns runt om i Sverige, som matte på arabiska. Risken är att elevernas utveckling i svenska språket försämras, säger riksdagsledamoten Christer Nylander (FP), gruppens ordförande.

Annons
X

Nyanlända barn, som går i förberedelseklass, ska även i fortsättningen kunna få ämnesundervisning på sitt eget språk, förklarar han. Men så fort eleverna börjar i en vanlig skolklass ska lektionerna inte längre hållas på modersmålet, ”annat än i undantagsfall”.

– Den ordinarie grundskoleundervisningen ska ske på svenska språket, säger Christer Nylander.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand blir mycket upprörd över förslaget. ”All pedagogisk forskning” visar att ämnesundervisning på det egna modermålet är effektivt, säger hon.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är inte bara effektivt för inlärningen i matematik, utan det är bevisat effektivt också för inlärningen i svenska. Folkpartiet motverkar allt det de själva säger sig stå för med den här typen av idiotier.

  Miljöpartiet vill gå motsatt väg, och ge barn och ungdomar som kommer till Sverige rätt till undervisning på sitt eget språk i matematik och engelska. De gröna har föreslagit en försöksverksamhet i tio kommuner.

  – Målet måste ändå vara att fler elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg i matte, svenska och engelska. Det finns inga som helst rationella skäl att ta till en sådan våldsåtgärd som att införa ett förbud, säger Maria Wetterstrand.

  I Botkyrka kommun talar skoleleverna ett 70-tal olika språk - siffran stiger till ett 100-tal med dialekterna inräknade. Tvåspråkighet i grundskolan är därför något kommunen valt att satsa på och i höst ges barnen möjlighet att läsa flera av grundämnena på sina modersmål.

  – Förhoppningen är att börja med de stora språken som finska, engelska, spanska, arabiska, turkiska, kurdiska och syrianska och sedan utöka med fler, säger Jens Sjöström (S) barn- och ungdomsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

  Skälen till modersmålssatsningen är flera.

  – Det förbättrar resultaten i samtliga ämnen och stärker elevernas identitet samt gör att de står väl rustade på den internationella arbetsmarknaden, säger Jens Sjöström.

  I dag bedrivs redan tvåspråkig undervisning på finska och engelska med framgångsrikt resultat, berättar Jens Sjöström. Att förbjuda ämnesstudier på modersmål vore ett svek, menar socialdemokraten.

  – Jag har träffat människor som skäms och inte vågar stå upp för sitt modersmål. Vi måste börja se språkkompetens som något positivt.

  Christer Nylander (FP) menar att forskningen om ämnesstudier på modersmål inte är entydig. Han hänvisar till en rapport av The European Forum on Migration Studies som gjorts på EU-kommissionens uppdrag.

  – Det är inte belagt i internationell forskning att det ger positiva effekter på ämnet, men framför allt finns det en uppenbar risk för en försämrad utveckling i svenska språket.

  Tvärtom, säger Carla Jonsson som är forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

  – Om ett sådant förbud blir verklighet riskerar modersmålet, ämneskunskapen - och det svenska språket bli lidande. Det skulle även kunna sända ut signalen att minoritetsspråket inte är värt något och leda till att eleven känner minskad lust att lära sig svenska, säger hon.

  Arbetsgruppens förslag ska behandlas på Folkpartiets landsmöte i november.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X