X
Annons
X

FP: Det går visst att flytta ut myndigheter

Det var väldigt förvånande när demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tillkännagav att DO:s planerade flytt till ytterstaden ställts in. Om så bara en eller ett par myndigheter förmås att flytta ut från innerstaden skulle det kunna få positiva konsekvenser för hela Stockholm, skriver Lotta Edholm (FP).

Lotta Edholm (FP).
Lotta Edholm (FP). Foto: Henrik Montgomery/TT

Under Alliansens tid i regeringen och i majoritet i Stockholms stadshus 2006–2014 påbörjades ett arbete med att flytta statliga myndigheter och kommunala förvaltningar från innerstad till ytterstad. Argumenten bakom förvaltningsflyttarna ut från innerstaden är flera. Detta bidrar bland annat till att stärka bilden av att hela staden är attraktivt att flytta till och investera i. Med större dagbefolkning i ytterstaden ökar också serviceunderlaget vilket skapar fler jobb. Lokaler i innerstaden kan frigöras till annat än kontor, till exempel till bostäder, förskolor och skolor, som det råder brist på i många snabbväxande stadsdelar.

Lotta Edholm (FP).

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X