X
Annons
X
Litteratur
Recension

De första fotograferna. Introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige Fotohistorien sedd med vidvinkel

Premium

Fotokonsten uppfanns i Frankrike på 1830-talet och nådde Sverige redan efter ett par år. Den svenske fotopionjären Lars Benzelstjerna öppnade ett laboratorium i Gamla stan där han visade de sensatinella "solbilderna" mot entré.

För ett tag sedan stod i en notis att Kodak ska göra sig av med 25 000 anställda. Fotograferandet digitaliseras i svindlande fart, allt färre köper filmrullar, och den som av något skäl håller fast vid den gamla tekniken, och rentav har tillgång till mörkrummets i rött ljus glödande apparatur och sällsamt doftande vätskor, tillhör en krympande, exklusiv skara.
Björn Axel Johansson, informationschef vid Historiska museet, har undersökt en annan brytningstid. De första fotograferna. Introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige är en grundlig inventering av hur den optiskt-kemiska metoden att framställa bilder upptäcktes, utvecklades och togs emot i världshuvudstaden Paris och det förindustriella Sverige.

Johansson inleder snudd på överambitiöst med uppgifter om såväl demografi och infrastruktur som näringsliv och dagspress, för att ge ett slags panorama åt det nya mediet. Lite historierepetition skadar förstås inte, och under läsningen faller det mesta på plats, låt vara att somliga avsnitt kunde ha beskurits.
Av den mängd personer som på något plan bidrog till fotokonstens tillkomst och spridning - vetenskapsmän, konstnärer, förläggare, redaktörer, militärer - har Johansson särskilt intresserat sig för två figurer. Dels, förstås, Louis Jacques Daguerre (1787- 1851), den franske affärsmannen och teaterdekoratören vars ljustrolleri markerar fototeknikens första fas. Dels den svenske underlöjtnanten Lars Benzelstjerna, som efter några äventyrliga år - bland annat led han skeppsbrott och stred i Främlingslegionen - blev Sveriges förste yrkesfotograf.

Annons
X
Annons
X
Annons
X