”Solovki”, 1992.
”Solovki”, 1992. Foto: Pentti Sammallahti

Fotografen som fångar världens melankoli

Vart än i världen den finske fotografen Pentti Sammallahti reser fångar han samma lyriska stämningar av stillhet. En stor utställning på Fotografiska visar hans bildproduktion från fem decennier.

Publicerad

På en spegelblank vattenyta någonstans i Finland kommer en padda simmande mot betraktaren i fotografiets nedre högra del. Dess tryne är skarpt, i bakgrunden anas suddigt någon stenformation och kanske tallskogunder under en sol som närmar sig horisontlinjen i bildens övre vänstra hörn. Mellan paddan och solen löper en osynlig diagonal som skapar dynamik. Bildkompositionen är helt perfekt, som i så många av den finske fotografen Pentti Sammallahtis (född 1950) fotografier.

Ett annat exempel på det är en krokig trädtopp i Delhi. Bland några få avlövade kvistar sitter fem fåglar. Ovanför dem passerar en fågelflock fångade i flykten av kameran just i det ögonblick de liknar trädets krona full av fladdrande löv.