Annons

Maria Ludvigsson:Fostra oss inte som hundar

Foto: Tomas Oneborg SvD/30142 / SvD
Publicerad

Eudaimonia är grekiska för lycka, men låter sig inte fångas i vår tids definition av lycka. I stället för lyckokickar och egotrippar som kan göra vem som helst salig för en stund, handlar eudaimonia om en jämnare lycka som stabil grundton under en längre tid. Det är inget fel i att eftersträva glädje och lycka, tvärt om, men det spelar roll vilken storts lycka vi söker ta fatt.

När blivande gymnasister ska välja skola och inriktning, har det blivit allt viktigare att det är en ”rolig” skola med ”roliga” ämnen. Forskningsinstitutet Ratio har intervjuat blivande gymnasieelever för att få en bild av vad de prioriterar och hur deras motivering av gymnasieinriktning ser ut. I en artikel i Dagens samhälle (18/11) skriver Alexandru Panican och Kristine Persson (Ratio) att de intervjuade anser att ”det viktigaste i valet av utbildning är att den i sig ska vara rolig”. Underordnad eller åsidosatt är utbildningens ”relevans för arbetslivet”.

Annons
Annons
Annons